Jak dokonać prognozy finansowej?

Prognoza finansowa jest nieodzownym dokumentem całego planu biznesowego, który znajdujemy w kontekście tworzenia lub przejęcia przedsiębiorstwa. Prognoza jest wykorzystywana do mierzenia rentowności projektu, zapotrzebowania na finansowanie oraz zdolności spółki do spłaty pożyczki przez trzy lata. Należy zachować szczególną ostrożność przy opracowywaniu prognozy.

Czytaj więcej